NKL: de toekomst is elektrisch!

Werkgever

Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL)

Periode

Q4 2020 + Q4 2022

Gouden Lessen Proeftuin Slimme Laadpleinen

Bij NKL heb ik gewerkt aan de communicatie aanpak voor de Proeftuin Slimme Laadpleinen – 26 slimme laadpleinen in 19 gemeenten. De ambitie: ervoor zorgen dat publiek laden in 2025 een eenvoudige alledaagse handeling is, zoals dat nu geldt voor het tanken bij een benzinestation. Met als hoger doel: het realiseren van 1.7 miljoen laadpunten, om bij te kunnen dragen aan de NL klimaatdoelen van 2030.

Naast het maken van een communicatiestrategie en het organiseren van de uitvoering daarvan, samen met een multidisciplinair communicatieteam (4 FTE), heb ik gewerkt aan stakeholdermanagement binnen driehoek overheid-kennisinstellingen-marktpartijen (triple helix). Als eindproduct ontwikkelde ik een slotseminar met geleerde lessen uit de Proeftuin Slimme Laadpleinen en was ik de mede-organisator van het internationale symposium Future of Charging 2021 waar 30 sprekers uit de triple helix spraken over smart charging en ruim 200 bezoekers uit binnen- en buitenland met deze inzichten aan de slag gingen.

Wil jij aan de slag met communicatie over impactvolle projecten? Professionals van overheden, kennisinstituten en marktpartijen verbinden en enthousiasmeren? Ik kom je graag helpen met interim management, communicatieadvies en uitvoering, of bij het faciliteren van je kennisevent!

Jade Wissink

Als communicatiemanager en inclusion advocate werk ik aan impactvolle projecten in de publieke sector

Bekijk ook mijn andere projecten