Ruimte voor de Rivier: communicatie waterloper

Werkgever

Rijkswaterstaat

Periode

Januari 2011 - Maart 2017

Communicatie Waterloper

Bij megaproject Ruimte voor de Rivier (1995-2017) stond de omgeving centraal. Gevisualiseerd ziet dat eruit als een Communicatie Waterloper. We draaiden de zandloper, omgedoopt tot waterloper, om zodat de burger voorop staat. Om met de woorden van ‘kantelaar’ en professor bestuurskunde Jan Rotmans te spreken: ‘overheid wordt onderheid, en onderdanen worden bovendanen’. 

De functie van communicatie is om de verbinding te maken tussen alle lagen in de waterloper. Zo coachte ik de ene dag de directeur met zijn speeches of bereidde ik de minister voor op een oplevering van een van onze projecten. Een volgende dag fietsten we met ons team door de polder met onze educatieambassadeurs of begeleidden we media tijdens een perstour. Strategisch omgevingsmanagement en communicatie gaat door alle lagen van de organisatie en verbindt de onderdelen aan elkaar. Aan de slag van strategie tot uitvoering. ‘Doenken’ noem ik dat: een goede communicatieadviseur kan denken en doen tegelijk!

Wil je aan de slag met strategisch omgevingsmanagement en communicatie? Neem contact met me op!

Jade Wissink

Als communicatiemanager en inclusion advocate werk ik aan impactvolle projecten in de publieke sector

Bekijk ook mijn andere projecten