Privacy Policy

Bij Sprekend Jade hechten wij waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Die van onszelf én dus ook van onze relaties. We gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om. We doen dit in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Waarom wij gegevens verzamelen en de wijze waarop we dat doen lees je in dit privacy statement.

Op het gebruik van onze website www.sprekendjade.com en alle verrichtingen die plaatsvinden met gebruikmaking van deze website, is Nederlands recht van toepassing.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:

Sprekend Jade Vrijheidslaan 26-1 1078PK Amsterdam e-mail: jade@sprekendjade.nl

Sprekend Jade is verantwoordelijk voor de gegevens die worden verzameld via deze website.

Welke gegevens bewaren wij

De persoonsgegevens die je via het formulier op deze website, per mail, telefoon of anderszins aan ons verstrekt, gebruiken we om met je te kunnen communiceren. We slaan alle gegevens daarom op in een database. Het gaat daarbij de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
 

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Er zijn verschillende redenen waarom wij persoonsgevens verzamelen en bewaren. Het gaat hierbij om:

Relatiebeheer

We verwerken persoonsgegevens om al onze relaties inzichtelijk en overzichtelijk te krijgen en hen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Uitvoeren van onze dienstverlening

Om in ons dagelijks werk contact te kunnen leggen met (potentiële) opdrachtgevers, verwerken wij gegevens. Denk aan contactgegevens om hen te kunnen bereiken, maar ook over de historie van opdrachten en projecten.

Administratieve doeleinden

Hierbij gaat het om contactgegevens van opdrachtgevers, informatie uit offertes en aanbestedingen en facturatie doeleinden.

Wettelijke verplichtingen

Om ons te houden aan wet-en regelgeving zijn sommige verwerkingen nodig. Denk aan gegevens voor de belastingdienst, maar ook wie wanneer en waar te bereiken in geval van nood.

Goed beschermd

Wij nemen de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Jouw rechten

Je hebt het recht om te allen tijde jouw persoonsgegevens op te vragen die bij Sprekend Jade vastgelegd en bewaard worden. Dit kan door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen.

Aanpassen of verwijderen

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten corrigeren. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Sprekend Jade vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Klacht?

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Sprekend Jade niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Cookies

Via deze website plaatsten we analytische en tracking cookies. Door plaatsing van analytische en tracking cookies verkrijgen we bijvoorbeeld (statistische) informatie over het gebruik van de website door bezoekers.